Vodné prvky

Prírodný bazén, plávacie jazierko, prírodné kúpalisko

Biologicky čistá voda vo Vašej vlastnej záhrade, vytvorená naším systémom CRISTALL Vám prinesie neopakovateľný pôžitok a energiu do života. Je to systém, ktorý umožňuje realizovať Vaše individuálne požiadavky a predstavy.

Hodí sa ku každému typu záhrady, či už ako čisto prírodné plávacie jazierko, alebo ako bazén s prírodnou vodou a priamymi architektonickými líniami. Je možné vytvoriť pramenisko, žriedlový kameň, potok alebo vodopád podľa Vašich predstáv a samozrejme technických možností.

obrazok