Podklady pre vypracovanie návrhu, štúdie, projektu

Situačný plán
  • zameranie súčasného stavu pozemku
  • zameranie inžinierskych sieti
  • zameranie drevín
Prieskum prírodných podmienok
  • klimatických
  • pôdnych
  • expozícia
Inventarizácia drevín
Architektonický prieskum
  • vzťah okolia a objektu
Fotodokumentácia
obrazok